Proiect de dezvoltare a studiilor de doctorat in tehnologii avansate - "PRODOC"


REZULTATE PREVIZIONATE

  • programe de invatamant noi, interdisciplinare, pe domenii de doctorat (finalizarea activitatii A1);
  • organigrama imbunatatita a Scolii doctorale (A1);
  • metodologia de selectare si admitere la doctorat (A2);
  • contracte de doctorat si contractul disciplinelor imbunatatite;
  • realizare pagina WEB (A5);
  • realizarea unui manual al calitatii pentru studiile doctorale cuprinzand procedurile de verificare si atestare a calitatii (A6);
  • metodologia de intocmire a propunerilor de proiecte de cercetare pentru admiterea in Programul de cercetare stiintifica - PCS (A7);
  • vizite de documentare pentru 50 studenti (A10);
  • 300 participari la conferinte (A11);
  • angajarea in activitatea de cercetare a 20 absolventi ai ciclului de doctorat (in 2 centre de cercetare noi si in cele existente) (A12).