ACTIVITATI

1.1.Selectarea si admiterea candidatilor in ciclul I - Program de pregatire universitara avansata. (PPUA)

1.2.Furnizare sprijin material pentru doctoranzii cu frecventa.

1.3.Sustinere propuneri de proiecte de cercetare stiintifica pentru admiterea in ciclul II-PCS

2.1.Promovare doctorat in cotutela.

2.2.Pregatire mobilitati externe pentru anii II si III.

2.3.Sprijin financiar pentru mobilitati externe.

3.1. Elaborarea unor programe imbunatatite de doctorat, cu caracter interdisciplinar in functie de domeniile de doctorat.

3.2.Vizite de documentare.

3.3.Atestarea calitatii programelor de doctorat.

3.4.Infiintarea a doua centre de cercetare.

4.1.Participari la conferinte

4.2.Organizarea unei conferinte stiintifice

4.3.Realizarea paginii WEB a programului.