Proiect de dezvoltare a studiilor de doctorat in tehnologii avansate - "PRODOC"


ACTIVITATI

1.1.Selectarea si admiterea candidatilor in ciclul I - Program de pregatire universitara avansata. (PPUA)

 • se vor face cunoscute viitorilor cadidati conditiile de selectare si modul de desfasurare a ciclului de doctorat in conditiile proiectului;
 • se vor discuta cu toti conducatorii de doctorat din domeniile vizate aspectele ce se au in vedere in organizarea ciclului de doctorat: programe imbunatatite de invatamant, cotutela, mobilitati, burse.
 • pregatirea etapei de admitere la doctorat: acte de inscriere, locuri, testare.

1.2.Furnizare sprijin material pentru doctoranzii cu frecventa.

 • intocmirea contractului de studii doctorale;
 • intocmirea contractului disciplinelor conform planului de invatamant;
 • contractele de burse.

1.3.Sustinere propuneri de proiecte de cercetare stiintifica pentru admiterea in ciclul II-PCS

 • elaborarea metodologiei de intocmire a propunerilor de proiecte;
 • stabilirea comisiilor de sustinere si a calendarului.

2.1.Promovare doctorat in cotutela.

 • sondarea contractelor bilaterale de colaborare ale universitatii care au prevazute doctorate in cotutela;
  intocmirea actelor de doctorat in cotutela.

2.2.Pregatire mobilitati externe pentru anii II si III.

 • stabilirea programului de mobilitati externe impreuna cu conducatorii de doctorat si pe baza acceptului institutiilor primitoare;
 • intocmirea formalitatilor privind activitatea ce urmeaza a fi desfasurata in timpul mobilitatii, a duratei si recunoasterii activitatii.

2.3.Sprijin financiar pentru mobilitati externe.

 • intocmirea formelor de deplasare;
 • acordarea bursei de mobilitate pe baza programului individual

3.1. Elaborarea unor programe imbunatatite de doctorat, cu caracter interdisciplinar in functie de domeniile de doctorat.

 • Se are in vedere ciclul 1 al stagiului de doctorat- PPUA- in care activitatea formativa (14 ore/saptamana) este imbinata cu cea de cercetare (20 ore/saptamana) si studiul individual (6 ore/saptamana).
 • Se urmareste restructurarea atat a programei analitice cat si a continutului acesteia pentru a fi in concordanta cu practicile europene. Aceasta activitate va incepe inainte de startul proiectului.

3.2.Vizite de documentare.

 • stabilirea programului vizitelor de documentare;
 • obtinerea acceptului din partea institutiei primitoare;
 • intocmirea actelor.

3.3.Atestarea calitatii programelor de doctorat.

 • proiectarea procedurilor de verificare si atestare a calitatii;
 • metodologia de autoevaluare si evaluarea interna;
 • evaluarea externa.

3.4.Infiintarea a doua centre de cercetare.

 • intocmirea documentatiei de infiintare;
 • obtinerea aprobarii senatului;
 • atestarea CNCSIS.

4.1.Participari la conferinte

 • sprijinirea doctoranzilor de a participa cu lucrari la o conferinta in tara si una in strainatate (anii II si III).
 • decontarea cheltuielilor privind participarea la conferinte.

4.2.Organizarea unei conferinte stiintifice

 • participarea doctoranzilor cu lucrari proprii;
 • invitarea unor specialisti din mediul academic si economic.

4.3.Realizarea paginii WEB a programului.

 • introducerea informatiilor referitoare la proiect, activitate didactica, mobilitati pe pagina de Internet prin crearea unei grafici adecvate;
 • realizarea paginii Internet.