Proiect de dezvoltare a studiilor de doctorat in tehnologii avansate - "PRODOC"


ECHIPA

Echipa de management:

  • Manager de proiect
  • Responsabil financiar
  • Consilier juridic
Experti: 8 experti de tip A, din care 4 pentru perioade mai lungi de 6 luni

Pozitii in proiect:
  • Poz.1.Expert mobilitati externe (2 experti tip A)
  • Poz.2.Expert in realizarea centre cercetare (2 experti tip A)
  • Poz.3.Expert in planuri de invatamant (2 experti tip A)
  • Poz.4.Expert in atestarea calitatii programelor (1 expert tip A)
  • Poz.5.Expert in monitorizare si analiza proiect (1 expert tip A).