Proiect de dezvoltare a studiilor de doctorat in tehnologii avansate - "PRODOC"


OBIECTIVE
1
Sprijinirea unui numar de 169 doctoranzi cu frecventa in domeniile prioritare ale Strategiei Nationale de Cercetare Dezvoltare 2007/2013 in domeniile de doctorat: inginerie electrica, calculatoare si tehnologia informatiei, ingineria sistemelor, inginerie electronica si telecomunicatii, inginerie mecanica, ingineria materialelor, inginerie industriala, inginerie civila.
   

2

Imbunatatirea mobilitatii academice in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat pentru 169 doctoranzi.
   

3

Cresterea capacitatii de cercetare stiintifica.
   

4

Cresterea vizibilitatii si atragerea de parteneri in programe de cercetare nationale si internationale.