Proiect de dezvoltare a studiilor de doctorat in tehnologii avansate - "PRODOC"

Investeste Ón oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013
Axa prioritara.1 "Educatie si formare profesionala initiala de calitate in sprijinul dezvoltarii si cresterii economice"
Domeniul major de interventie.1.5 "Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii"

 

 

PROIECT DE DEZVOLTARE A STUDIILOR DE DOCTORAT

IN TEHNOLOGII AVANSATE

"PRODOC"